Bovec Rafting team
Více než 15let zkušeností

O násCK Bovec rafting team

Jsme outdoorová cestovní kancelář, která v prostředí Julských Alp a řeky Soči nabízí firmám i jednotlivcům na míru zážitky plné adrenalinu: rafting, canyoning, hydrospeed, horská turistika, caving i paragliding.

Rádi Vám připravíme na míru jednodenní, víkendové i vícedenní sportovní a společenské akce či školení nebo semináře:

Podobné firemní nebo incentivní akce Vám také připravíme v Rakousku, Maďarsku nebo České Republice. Pro náročnější klienty pak i mimo Evropu.

Vyzkoušejte si nás a pošlete Vaše zadání – náš program a cena se jen stěží překonávají!

Náš tým spolupracuje s Českou televizí! Podíleli jsme se na tvorbě seriálu HOP NEBO TROP a naším školením prošly i nemalé hvězdy českého filmu RAFŤÁCI !

 

Michal Pokorný – majitel cestovní kanceláře a průvodce

Dana Fialová – příprava a organizace zájezdů, administrativa

František Pokorný – průvodce na zájezdech v Turecku a na všech firemních akcích

Franta_web

Lenka Suthard – průvodce na Aljašce, Havaji

José de la Roca – průvodce v Guatemale, Belize

David Lima – průvodce v Guatemale a instruktor potápění (Belize)

 

 V srdci Mayského pralesa a mnohem více! Jarní Guatemala v termínu 24. 3. – 9. 4. 2022!

Sportovně / poznávací zájezd plný akce a dobrodružství: prolézání vápencových jeskyní, koupání ve smaragdových kaskádách, slaňování do nejhlubší mayské jeskyně v oblasti La Candelaria, rafting po řece Cahabon – vstupní brány do mayského podsvětí Xibalba, romantika při západu slunce v srdci jungle na pyramidách, neskutečná pestrost barev na trzích v Chichicastenangu a okouzlující koloniální městečko Antiqua v objetí doutnajících sopek!

Program: ZDE

V srdci Mayského pralesa a mnohem více!

Podzimní Guatemala v termínu 19. 11. – 5. 12. 2021!

Sportovně / poznávací zájezd plný akce a dobrodružství: prolézání vápencových jeskyní, koupání ve smaragdových kaskádách, slaňování do nejhlubší mayské jeskyně v oblasti La Candelaria, rafting po řece Cahabon – vstupní brány do mayského podsvětí Xibalba, romantika při západu slunce v srdci jungle na pyramidách, neskutečná pestrost barev na trzích v Chichicastenangu a okouzlující koloniální městečko Antiqua v objetí doutnajících sopek!

Program: ZDE

Lýkijská stezka je historická stezka vedoucí oblastí starověké Lýkie z Fethiye do Antalye (509 km), která je zaslouženě považována za jednu z nejkrásnějších turistických stezek na světě.

Co všechno vás čeká?

 • Putování v nádherných a divokých horách podél pobřeží středozemního moře
 • Údajně jedna z nejkrásnějších cest – hezčí jsou už snad jen ty životní 🙂
 • Zatím málo objevená, takže téměř bez turistů
 • Parádní logistika – po cestě vás nebudou obtěžovat krosny, půjdete pouze nalehko.
 • Koupání a slunění na krásných plážích malých vesniček
 • Tajemné ruiny dávných měst (Chiméra, Olympos, …)
 • Výtečná domácí strava a rodinná atmosféra v ubytování
 • Každý si může jít svým vlastním tempem, užívat si den dle svých sil i nálady a potkávat se se skupinou pouze u stolu nebo ve vlnách na pláži
 • Je to blízko, není to na dlouho, není to drahé
 • Termín na konci října se státním svátkem = pouze 4 dny dovolené!
 • Malá skupinka 10-14 osob

Termín: 23. – 30. 10. 2021

Program naleznete ZDE

Hlavní výhody:

 • Není to na dlouho – 8 dní i s cestou
 • Žádné velké chystání ani balení. Vše bude připraveno na místě, stačí oblečení a spacák
 • Podíváme se do míst, kam se jen tak běžně turista nedostane
 • Zdoláme 2 vrcholy Mt. Artos 3.537m  v rámci aklimatizačního výstupu a Ararat 5.137 m
 • Půjdeme opět na lehko, věci nám ponesou nosiči na mulách
 • Cena je kromě alkoholu téměř all inclusive včetně veškerého jídla i pití při výstupu
 • Kuchař i zbytek týmu jsou v životní formě 🙂
 • S sebou není třeba ani stany, budou na místě
 • Můžeme si tedy naplno vychutnávat magická rána i večery na biblické hoře, nepopsatelné výhledy do dálek a soustředit se na vrchol
 • Taky se můžeme těšit na starobylé centrum město Van, bájnou pevnost Ishak Pasa u Iránské hraice, jezero Van i na zbytky údajné Archy Noemovi, skvělou kuchyni… a Yukselovu kytaru

Termíny:

 • 31. 7. – 7. 8. 2021
 • 14. 8. – 21. 8. 2021
 • 28. 8. – 4. 9. 2021

Program naleznete ZDE

NEDOTČENÁ PŘÍRODA UKRYTA V SRDCI MOHUTNÉHO TAURUSU

Blízká, a přitom vzdálená. Turecko je zemí, která dokáže vyrazit dech i zkušeným dobrodruhům. Zvlášť, když se vydáte od pobřeží vzhůru do mohutného pohoří Taurus. Uvidíte naprosto unikátní desetiposchoďové skalní město posazené nad tajemným jezerem. Objevíte neprozkoumané krápníkové jeskyně, archeologické perly nebo stáda divokých koní u Hory tisíce chrámů. Zažijete dvoudenní canyoning, toulání po odlehlých horách, zvyky místních obyvatel i piknik pod hvězdami.

Ve spolupráci s tureckou CK se nám podařilo připravit opravdu zcela jedinečný program zájezdu do nádherné a civilizací většinou nedotčené přírody Turecka.

Termín: 24. – 31. 7. 2021

Program naleznete ZDE

Pojeďte s námi na Soču v Julských Alpách, letos v termínu od 5 – 9. 7. 2017 !

Program: ZDE

 

Rafting, canyoning, kajaky, hydrospeed, horská kola, horská turistika, beach volejbal, tenis, paragliding, koně, rybaření, bazén….večer pivo, víno, bary… Bovec v létě nikdy nespí! Program akce: ZDE

 

Neváhejste s námi zažít jarní dobrodružství v Guatemale – program ZDE

W0041

La Ruta Maya!!! Na podzim opět míříme směr nejkrásnější země střední Ameriky, turismem nedotčená Guatemala!

Sportovně – poznávací zájezd plný akce a dobrodružství: prolézání vápencových jeskyní, koupání ve smaragdových kaskádách, slaňování do nejhlubší mayské jeskyně v oblasti La Candelaria, rafting po řece Cahabon – vstupní brány do mayského podsvětí Xibalba, romantika při západu slunce v srdci jungle na pyramidách, neskutečná pestrost barev na trzích v Chichicastenangu a okouzlující koloniální městečko Antiqua v objetí doutnajících sopek!

Program: ZDE

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) CK Michal Pokorný – BOVEC RAFTING TEAM (dále jen „CK“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK a fyzickými, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb CK v souladu s platnými právními předpisy. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

I. Vznik smluvního vztahu.
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné smlouvy potvrzené CK a úhrady zálohy zákazníkem na účet CK. Svým podpisem na smlouvě zákazník stvrzuje, že se seznámil se smluvními podmínkami CK, uznává je a souhlasí s nimi. CK si vyhrazuje oznámit, před uzavřením smlouvy, změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V takovém případě, kdy se údaje na přihlášce – smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje, uvedené na smlouvě.

II. Podmínky realizace zájezdu
Realizace zájezdů je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků tj. 30 osob, není-li u zájezdu uvedeno jinak. CK při nedosažení min. počtu účastníků může zájezd zrušit. CK klientovi vrátí celou výši jeho úhrady.

III. Cena zájezdu
Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou potvrdí CK na smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními mezi CK a zákazníkem. Obsah cen je uveden v katalogu u nabídky jednotlivých služeb a konkrétní uhrazené služby jsou uvedeny ve smlouvě.
CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu došlo ke změně ceny za dopravu nebo plateb spojených s dopravou (poplatků, trajektů) nebo směnného kurzu české koruny o více než 10%. Navýšené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zákazník zatím nečerpal a jsou obsahem ceny.
Náklady CK na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny (telefonické nebo faxové vyžádání služeb a dotazy do zahraničí) o které zákazník CK požádá, mu budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu.
Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

IV. Platební podmínky
CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí buď 50% z ceny zájezdu nebo 100% při uzavření smluvního vztahu v době kratší než 35 dnů před zahájením zájezdu, nestanoví-li smlouva jinak. Doplatek celkové ceny zájezdu sjednané ve smlouvě musí zákazník uhradit nejpozději 35 dnů před zahájením zájezdu. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (storno poplatky) hradí zákazník.

V. Změny podmínek smlouvy
a) ze strany cestovní kanceláře:
– Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením
zájezdu změnit podmínky smlouvy, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.
Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí
být v návrhu nová cena uvedena.
– Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy
souhlasit nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník neodstoupí od
smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to,
že s její změnou souhlasí.
b) ze strany zákazníka:
– Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se
zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená.
– Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení
ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku za překnihování ve výši 200
Kč. Na nového zákazníka automaticky přechází povinnosti a práva
vyplívající ze smlouvy.

VI. Odstoupení od smlouvy
a) ze strany CK:
– z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti
zákazníkem (např. neuhrazení dohodnuté ceny)
– Odstoupí-li CK od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem,
zákazník je povinen zaplatit odstupné a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu
za nevyužité služby.
– Odstoupila-li CK od smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho
zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové
smlouvy poskytla nový zájezd ve stejné kvalitě, může-li CK takový zájezd
nabídnout.
b) ze strany zákazníka:
– Zákazník může odstoupit od smlouvy v libovolnou dobu za podmínek
stanovených touto smlouvou.
– Odstoupí-li zákazník od smlouvy na základě nesouhlasu se změnou
smlouvy, má právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy
poskytla jiný zájezd, může-li CK takový zájezd nabídnout.
– Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CK
stanovené smlouvou nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy v případě,
že zákazník nepřistoupil na změnu původně sjednané smlouvy, je CK
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy, aniž by byl
zákazník povinen platit CK odstupné.
Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, i bez udání důvodů, výhradně písemnou formou. Zrušení nastává v okamžiku doručením tohoto dokladu prodejci nebo CK.
Odstupné (storno):
Storno poplatky hradí zákazník a jsou splatné ihned.
Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen cestovní kanceláři zaplatit následující storno poplatky z celkové ceny zájezdu (není-li u jednotlivých pobytů uvedeno jinak):
1) do 46 dnů před odjezdem 300 Kč/osoba
2) 45 dnů až 21 dnů před odjezdem 30% (minimálně 500 Kč)
3) 20 dnů až 11dnů před odjezdem 50%
4) 10 dnů až 4 dny 85%
5) 3 dny před odjezdem 100%
Vyúčtování storna a vrácení úhrady služeb s odečtenými storno poplatky provede CK nejpozději do 35 dnů od storna.

VII. Pojištění
1) Povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 SB.
Každý zákazník, který si zakoupí u CK zájezd (to je kombinace minimálně
dvou služeb, např.: ubytování + doprava) uzavírá s CK cestovní smlouvu a
je pojištěn pro případ úpadku CK a pro návrat z ciziny do ČR.
2) Zákazník, který si zakoupí u CK službu/y, která nenaplňuje definici zájezdu
dle zákona č.159/1999 Sb., není pojištěn proti úpadku CK a zajištění
návratu do ČR.
3) Základní pojištění
– je-li uvedeno u pobytu v ceně obsahuje:
Druh pojištění (pojistná částka): smrt následkem úrazu (30 000 Kč), trvalé
následky z úrazu (60 000 Kč), tělesné poškození zp. úrazem (7 500 Kč),
pojištění zavazadel (3 000 Kč), odpovědnost za škodu na zdraví (200 000
Kč), odpovědnost za škodu na věci (100 000 Kč), pojištění storna do výše
80% (max. 5 000 Kč)
4) Pojištění léčebných výloh v zahraničí
– zákazník je povinen sjednat si toto pojištění u pobytů, kde CK uvádí,
že toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu.

VIII. Zvláštní služby
Služby, které nebyly zákazníkem objednány, může CK dodatečně zajistit pouze v rámci svých možností po předchozí dohodě a za předpokladu úhrady těchto služeb.

IX. Cestovní doklady, celní a devizové předpisy
Zákazníci odpovídají za platnost svých cestovních dokladů. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu zúčastnit, postupuje CK stejně, jako by zákazník zájezd stornoval. V případě, že zákazník ztratí, nebo jsou mu odcizeny doklady je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové doklady sám a na své vlastní náklady.

X. Zdravotní náležitosti
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím vlastní úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí.

XI. Škody
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v ubytovacím zařízení. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení maximálního úsilí.

XII. Ostatní povinnosti zákazníka
a) Osoby do 18ti let necestují-li společně se zákonnými zástupci doloží jejich
písemný souhlas s účastí na zájezdu.
b) Osoby mladší 15ti let musí mít zajištěn navíc doprovod a dohled zletilého
účastníka, který za ně přebírá během zájezdu zodpovědnost.

XIII. Práva CK k zákazníkovi
CK si vyhrazuje právo vyloučit klienta z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním závažně narušuje průběh zájezdu (např.: porušuje řád ubytování a klidnou dovolenou ostatních rekreantů). Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu.
Při vyloučení ze zájezdu ztrácí klient jakýkoliv nárok na náhradu za nevyužité služby.
CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn, ke kterým došlo zaviněním tzv. „vyšší mocI“ (kalamita v dopravě, přírodní katastrofy, politické nepokoje aj.)
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti postupu CK, nebo okolnostem, které jsou na straně účastníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny takových služeb ani na slevu z ceny pobytu.

XIV. Reklamační řízení
Pokud není dále stanoveno jinak, nároky zákazníka vůči CK plynoucí z porušení právní povinnosti CK uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu písemným doporučeným dopisem na adresu sídla CK.
Nároky na reklamace musí zákazník uplatnit v CK, co nejdříve po ukončení zájezdu. Právo na reklamaci zaniká nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd podle smlouvy ukončen.
Reklamace se uplatňuje ihned u delegáta zajišťujícího služby nebo u jiné odpovědné osoby tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. Pokud nebude závada odstraněna nebo nebudou poskytnuty služby, které jsou zaplacené, provede zákazník na místě zápis, který podepíše delegát CK nebo jiná odpovědná osoba (např.: majitel apartmánu. Bez zápisu nebude reklamace přijata.
Reklamaci na autobusovou dopravu podává zákazník ihned po příjezdu do místa pobytu delegátovi CK nebo po příjezdu zpět do ČR do kanceláře CK. Výsledek reklamačního řízení bude zákazníkovi oznámen prodejcem pobytu nejpozději do 30ti dnů od data podání reklamace.

XV. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů
Souhlasím, aby mé osobní údaje na této cestovní smlouvě – závazné přihlášce zpracovávala CK Michal Pokorný- BOVEC RAFTING TEAM v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK Michal Pokorný- BOVEC RAFTING TEAM a dále osobám, které jsou oprávněny služby pro CK poskytovat nebo zajišťovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č.101/2000 Sb., rovněž i jménem všech osob uvedených na této smlouvě.

Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2004.